Zadzwoń
ul. Morelowa 32, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
Wyslij zapytanie

Dlaczego powinieneś nosić kamizelkę ostrzegawczą w pracy?

kamizelki ostrzegawcze

Kamizelki ostrzegawcze są elementami ubioru roboczego, dedykowane dla osób, wykonujących określone zawody i czynności. Na terenie każdego zakładu pracy bezpieczeństwo jest jedną z kluczowych spraw, którą muszą brać pod uwagę zarówno pracodawcy, jak i ich pracownicy. Lekceważenie zasad BHP może bowiem przynieść tragiczne skutki, szczególnie w zakładach, gdzie widoczność jest ograniczona i osoba nieposiadająca kamizelki może być zauważona zbyt późno. Niezwykle ważne jest, by pracodawca stosował się do obowiązujących zasad BHP, zapewniając swoim pracownikom niezbędne przeszkolenia oraz środki ochrony indywidualnej, których noszenie w pracy jest koniecznością. Wiele osób zastanawia się jednak, czy noszenie w pracy kamizelki ostrzegawczej ma jakikolwiek sens, szczególnie jeśli stosuje się inne środki ochronne?

Noszenie kamizelki ostrzegawczej w miejscu pracy

Oczywiście nie wszyscy muszą w miejscu pracy nosić kamizelki ostrzegawcze, zależy to od zajmowanego stanowiska i zagrożeń, które występują w miejscu zatrudnienia. Wiele na temat noszenia kamizelek można dowiedzieć się, dzięki Szczegółowym Zasadom Stosowania Środków Ochrony Indywidualnej. Przepisy BHP dokładnie określają, kiedy pracownik ma stosować środki ochrony indywidualnej, jakimi są kamizelki ostrzegawcze. Noszenie kamizelek jest niezbędne, gdy pracownik jest narażony na działanie czynników mechanicznych, biologicznych, chemicznych, pyłowych czy niskiej/wysokiej temperatury. Podsumowując, kamizelka ostrzegawcza noszona jest wtedy, gdy pracownik podczas wykonywania swojej pracy ma styczność lub może ją mieć z czynnikami powodującymi zagrożenie dla jego życia lub zdrowia. Warto wiedzieć, jakie czynności wykonywane w pracy narażają pracownika – chodzi między innymi o:

– pracę na wysokościach,
– pracę w obecności wzmożonego ruchu pojazdów i urządzeń mechanicznych,
– pracę w warunkach ograniczenia widoczności, gdy pracownik powinien być dobrze widoczny z określonej odległości,
-narażenie pracownika na czynniki szkodliwe (woda, temperatura, czynniki biologiczne i chemiczne).

Kto decyduje o konieczności noszenia kamizelek ostrzegawczych przez pracowników?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju zasadami BHP, to pracodawca ma obowiązek dostarczenia swoim pracownikom środków ochrony indywidualnej lub zwrot kosztów, jeśli pracownik jest zmuszony z jakiegoś powodu kupić odzież ochronną na własną rękę. Wykorzystywanie w zakładzie pracy środków ochrony indywidualnej, w tym kamizelek ostrzegawczych, określane jest poprzez badanie ryzyka zawodowego, występującego w danym miejscu pracy. Powinno zostać ono ustalone przez pracodawcę we współpracy z inspektorami BHP. Analizie powinny zostać podane zagrożenia, z którymi może spotkać się pracownik podczas wykonywania swoich obowiązków. Dzięki temu można dobrać program działań, który zmniejszy ryzyko występowania wypadków w pracy do minimum, właśnie poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Z całą pewnością sprawa odzieży ochronnej nie może być bagatelizowana – w jej skład mogą wchodzić spodnie, kurtki robocze, a także kamizelki ostrzegawcze, kaski, obuwie czy rękawice. Wszystko zależy jednak od charakteru pracy i zagrożeń, które niesie ze sobą wykonywanie czynności służbowych.

Jak powinny wyglądać kamizelki ostrzegawcze?

Zadaniem kamizelek ostrzegawczych jest sprawienie, by pracownik był dobrze widoczny w pracy stanowiącej potencjalne zagrożenie. Z tego powodu kamizelka musi być dobrze widoczna i posiadać elementy odblaskowe, dzięki czemu pracownik jest widoczny także podczas mgły czy po zapadnięciu zmierzchu. Przepisy nie określają jednak, jakiej barwy ma być kamizelka ostrzegawcza. Jedyne uregulowania dotyczą zawodu sygnalisty, jednak mogą być wskazówką odnośnie tego, jak prawidłowo powinna wyglądać kamizelka wchodząca w skład środków ochrony indywidualnej pracownika.

Sygnalista – pracownik ten powinien być wyposażony w jeden lub więcej elementów rozpoznawczych. Należą do nich kurtka, kask, kamizelka czy nawet opaska. Przepisy mówią o tym, by środki ochrony indywidualnej noszone przez sygnalistę charakteryzowały się jaskrawą, najlepiej jednolitą barwą. Zwykle jest to kolor pomarańczowy, czerwony lub żółty.

Przepisy dotyczące wyglądu sygnalisty mogą być z powodzeniem stosowane w zakładach pracy, w których pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, w tym kamizelek ostrzegawczych.

Czy kamizelka ostrzegawcza faktycznie chroni przed wypadkiem?

Wielu pracowników bagatelizuje konieczność noszenia odzieży ochronnej w pracy. Uważają bowiem, że kamizelka, kask czy obuwie ochronne wcale nie są im potrzebne do wykonywania zadań, a czasem nawet przeszkadzają. Jest to błędne i bardzo niebezpieczne myślenie, ponieważ wypadki w pracy zdarzają się bardzo często. Kamizelka ostrzegawcza nie uchroni oczywiście przed obrażeniami fizycznymi, jednak może ograniczyć liczbę wypadków. Sprawia, że pracownik jest dostrzegalny nawet z dużej odległości. W pracy podczas pośpiesznie wykonywanych zadań czy nieuwagi łatwo może dojść do wypadku, szczególnie jeśli ludzie nie wykonują zadań samodzielnie, a muszą między sobą współpracować.

Podziel się z przyjaciółmi: