Zadzwoń
ul. Morelowa 32, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
Wyslij zapytanie

Dlaczego powinieneś nosić kamizelkę ostrzegawczą w pracy?

kamizelki ostrzegawcze

Kamizelka ostrzegawcza jest elementem ubioru roboczego, przeznaczonym dla osób, wykonujących określone zawody i czynności. Na terenie każdego zakładu pracy bezpieczeństwo jest jedną z kluczowych spraw, którą muszą brać pod uwagę zarówno pracodawcy, jak i ich pracownicy. Lekceważenie zasad BHP może bowiem przynieść tragiczne skutki, szczególnie w zakładach, gdzie widoczność jest ograniczona i osoba nieposiadająca kamizelki do pracy może być zauważona zbyt późno.
Niezwykle ważne jest, by pracodawca stosował się do obowiązujących zasad BHP, zapewniając swoim pracownikom niezbędne przeszkolenia oraz środki ochrony indywidualnej takie jak kamizelki do pracy, których noszenie jest koniecznością. Wiele osób zastanawia się jednak, czy kamizelka ostrzegawcza w pracy ma jakikolwiek sens, szczególnie jeśli stosuje się inne środki ochronne. Dlaczego kamizelki odblaskowe są wymagane przez przepisy BHP?

Noszenie kamizelki ostrzegawczej w miejscu pracy

Oczywiście nie wszyscy muszą w miejscu pracy nosić kamizelki ostrzegawcze, zależy to od zajmowanego stanowiska i zagrożeń, które występują w miejscu zatrudnienia. Wiele na temat tego, jaką rolę odgrywa kamizelka ostrzegawcza, można dowiedzieć się, dzięki Szczegółowym Zasadom Stosowania Środków Ochrony Indywidualnej. Przepisy BHP dokładnie określają, kiedy pracownik ma stosować środki ochrony indywidualnej, jakimi są kamizelki ostrzegawcze. Noszenie kamizelek BHP jest niezbędne, gdy pracownik jest narażony na działanie czynników mechanicznych, biologicznych, chemicznych, pyłowych czy niskiej/wysokiej temperatury.

Podsumowując, kamizelka ostrzegawcza noszona jest wtedy, gdy pracownik podczas wykonywania swojej pracy ma styczność lub może ją mieć z czynnikami powodującymi zagrożenie dla jego życia lub zdrowia. Warto wiedzieć, jakie czynności wykonywane w pracy narażają pracownika i tym samym wymagają założenia kamizelki do pracy – chodzi między innymi o:

  • pracę na wysokościach,
  • pracę w obecności wzmożonego ruchu pojazdów i urządzeń mechanicznych,
  • pracę w warunkach ograniczenia widoczności, gdy pracownik powinien być dobrze widoczny z określonej odległości,
  • narażenie pracownika na czynniki szkodliwe (woda, temperatura, czynniki biologiczne i chemiczne).

W takich sytuacjach kamizelki do pracy są wymagane przepisami BHP. Pracownik powinien się dostosować, natomiast obowiązkiem pracodawcy jest zadbać o dostępność kamizelek odblaskowych, tak jak nakazują przepisy BHP. Kamizelka do pracy jest obowiązkowa.

Kto decyduje o konieczności noszenia kamizelek ostrzegawczych przez pracowników?

Czy kamizelka do pracy jest obowiązkowa? Czy kamizelka odblaskowa to wymóg pracodawcy, czy prawodawcy? Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami BHP, to pracodawca ma obowiązek dostarczenia swoim pracownikom środków ochrony indywidualnej (są to m.in. kamizelki odblaskowe) lub zwrot kosztów, jeśli pracownik jest zmuszony z jakiegoś powodu kupić odzież ochronną, taką jak kamizelki do pracy, na własną rękę.

Wykorzystywanie w zakładzie pracy środków ochrony indywidualnej, w tym noszenie kamizelek ostrzegawczych, określane jest poprzez badanie ryzyka zawodowego, występującego w danym miejscu pracy. Powinno zostać ono ustalone przez pracodawcę we współpracy z inspektorami BHP. Analizie powinny zostać podane zagrożenia, z którymi może spotkać się pracownik podczas wykonywania swoich obowiązków. Dzięki temu można dobrać program działań, który zmniejszy ryzyko występowania wypadków w pracy do minimum, właśnie poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej takich jak kamizelki odblaskowe, o których mówią przepisy BHP. Z całą pewnością sprawa odzieży ochronnej nie może być bagatelizowana – w jej skład mogą wchodzić spodnie, kurtki robocze, a także kamizelki ostrzegawcze, kaski, obuwie czy rękawice. Wszystko zależy jednak od charakteru pracy i zagrożeń, które niesie ze sobą wykonywanie czynności służbowych.

Jak powinny wyglądać kamizelki ostrzegawcze?

Zadaniem kamizelek ostrzegawczych jest zapewnienie, aby pracownik był dobrze widoczny w pracy stanowiącej potencjalne zagrożenie. Z tego powodu kamizelki do pracy muszą być dobrze widoczne i posiadać elementy odblaskowe, aby pracownik był widoczny także podczas mgły czy po zapadnięciu zmierzchu. Przepisy nie określają jednak, jakiej barwy ma być kamizelka ostrzegawcza. Jedyne uregulowania co do kamizelki do pracy dotyczą zawodu sygnalisty, jednak mogą być wskazówką odnośnie tego, jak prawidłowo powinna wyglądać kamizelka ostrzegawcza wchodząca w skład środków ochrony indywidualnej pracownika.

Sygnalista powinien być wyposażony w jeden lub więcej elementów rozpoznawczych. Należą do nich kurtka, kask, kamizelka ostrzegawcza czy nawet opaska. Przepisy mówią o tym, by środki ochrony indywidualnej noszone przez sygnalistę charakteryzowały się jaskrawą, najlepiej jednolitą barwą. Zwykle jest to kolor pomarańczowy, czerwony lub żółty. Wobec tego dowolne kamizelki do pracy będą spełniać tu swoją rolę, a pracodawca może dodatkowo zdecydować się na kamizelki ostrzegawcze z nadrukiem firmowym. Jest to dopuszczalna forma kamizelki odblaskowej i przepisy BHP nie regulują tego.

Przepisy dotyczące wyglądu sygnalisty i obowiązku noszenia kamizelek do pracy mogą być z powodzeniem stosowane w zakładach pracy, w których pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, w tym kamizelek ostrzegawczych.

Gdzie kupić kamizelki odblaskowe? Pracodawcy mogą zaopatrzyć się w kamizelki ostrzegawcze w dowolnym sklepie BHP lub zamówić online kamizelki odblaskowe z nadrukiem. Producent kamizelek ostrzegawczych zwykle posiada w ofercie różne warianty kamizelek: zielone, pomarańczowe, żółte oraz personalizowane kamizelki do pracy z nadrukiem firmy. Cena kamizelek do pracy waha się w zależności od wielkości zamówienia oraz rodzaju nadruku.

Czy kamizelka ostrzegawcza faktycznie chroni przed wypadkiem?

Wielu pracowników bagatelizuje obowiązek noszenia odzieży ochronnej i kamizelek odblaskowych w pracy. Uważają bowiem, że kamizelka, kask czy obuwie ochronne wcale nie są im potrzebne do wykonywania zadań, a czasem nawet przeszkadzają. Jest to błędne i bardzo niebezpieczne myślenie, ponieważ wypadki w pracy zdarzają się bardzo często. Kamizelka ostrzegawcza wymagana przez przepisy nie uchroni oczywiście przed obrażeniami fizycznymi, jednak może ograniczyć liczbę wypadków.

Kamizelka odblaskowa sprawia, że pracownik jest dostrzegalny nawet z dużej odległości. W pracy podczas pośpiesznie wykonywanych zadań czy nieuwagi łatwo może dojść do wypadku, szczególnie jeśli ludzie nie wykonują zadań samodzielnie, a muszą między sobą współpracować. Wreszcie o tym, czy kamizelki odblaskowe są noszone w firmie nie może decydować cena czy chęć oszczędności. Wypadki w miejscu pracy są poważną sprawą, a wiele zakładów prowadzi własne statystyki i podejmuje środki, aby było ich jak najmniej. Kamizelki do pracy BHP bez wątpienia pomagają zmniejszyć liczbę wypadków.

Cena ludzkiego zdrowia i życia jest znacznie wyższa niż wygoda pracownika, który nie chce nosić kamizelki odblaskowej BHP lub chęć oszczędności pracodawcy, który nie dostarcza kamizelek ostrzegawczych. Gdzie kupić kamizelki ostrzegawcze? Zapoznaj się z naszą ofertą kamizelek BHP dla firm.

 

przeczytaj też:

Koszulka firmowa jako sposób promocji firmy

Rodzaje i specyfikacja odzieży ochronnej

Podziel się z przyjaciółmi: