Zadzwoń
ul. Morelowa 32, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
Wyslij zapytanie

Rodzaje i specyfikacja odzieży ochronnej

odzież ochronna

Wiele branż, szczególnie tych związanych z przemysłem wymaga tego, by pracownicy nosili odzież ochronną, która będzie zgodna z normami określonymi w ustawie z dnia 12 września 2002 roku. Ważne jest to, że obecnie wyróżnić można różne rodzaje takiej odzieży, a każdy z nich ma nieco inne właściwości.

Czym charakteryzuje się odzież ochronna?

Jak wiadomo pracownicy mogą nosić albo odzież roboczą albo ochronną. Ta pierwsza musi być wygodna i wytrzymała, może być ona ocieplana bądź nieocieplana. Można produkować ją z takich materiałów jak: flanela, płótno, polar, ortalion, torlen, a przy ubraniach jednorazowych – z polipropylenu. Ta druga wymaga natomiast certyfikowania, ponieważ tylko odpowiednie certyfikaty będą potwierdzeniem tego, że ubrania zapewnią ochronę przed danym niebezpieczeństwem. Mają one bowiem za zadanie zabezpieczać pracownika przed czynnikami, które mogą zagrażać jego zdrowiu w miejscu pracy. Odzież ochronna ma przeciwdziałać zagrożeniom dla ciała, a nawet życia pracownika, jakimi są na przykład:
– iskry,
– ogień,
– kwasy,
– ługi,
– inne substancje żrące,
– opary i gazy chemiczne,
– bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura,
obsługa niektórych sprzętów mechanicznych.

W związku z tym, tkaniny stosowane do produkcji takiej odzieży muszą posiadać (wspomniane już wcześniej) europejskie certyfikaty, które będą świadczyć o właściwej ochronie (zgodnie z ustalonymi normami BHP). Taką odzież trzeba nosić zawsze wtedy, gdy w pracy wykonuje się konkretne czynności, przy których występuje ryzyko uszkodzenia ciała albo przedostania się do organizmu niebezpiecznych substancji. Oczywiście ważne jest również to, aby ochronna odzież została zaprojektowana, a później wykonana w ten sposób, by jej użytkownicy mogli bez problemu wykonywać swoje zadania, mając jednocześnie zapewnioną ochronę przed jednym albo wieloma (występującymi jednocześnie) zagrożeniami. Takie ubrania i inne elementy odzieży, powinny być też dobierane prawidłowo do wymiarów ciała konkretnego pracownika. Trzeba więc tutaj uwzględnić przede wszystkim jego: wzrost, obwód klatki piersiowej oraz obwód pasa. Warto wiedzieć o tym, że właściwości użytkowe, a przede wszystkim ochronne takiej odzieży są zdeterminowane głównie przez właściwości materiałów, z jakich się ją wykonuje. Jeśli chodzi o te pierwsze, to określają one przydatność odzieży ochronnej do prac w danych warunkach z punktu widzenia jej: trwałości, właściwości higienicznych, a także wygody użytkowania.

Rodzaje odzieży ochronnej

Taką odzież można podzielić w zależności od:

I. Zapewnianego przez nią obszaru chronionego. Wyróżnia się tutaj na przykład:
– nakrycia głowy;
– ochraniacze części tułowia (na przykład bark, klatkę piersiową czy przedramiona);
– odzież chroniącą tułów (są to: kurtki, kombinezony, fartuchy, spodnie, kamizelki).

II. Czynników szkodliwych, przed którymi chroni. Jest to wtedy:
– odzież wodoodporna,
– odzież chroniąca przed czynnikami mechanicznymi,
– odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi,
– odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi,
– odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem,
– odzież chemoodporna/przeciwchemiczna – zalicza się tu odzież zapewniającą ochronę przed szkodliwymi oraz niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, które występować mogą w formie: cieczy, par, gazów czy pyłów; stosuje się ją w razie katastrof, awarii chemicznych, ale też w: przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym, przy pracach chemizacyjnych w rolnictwie, w pracach lakierniczych, w zadaniach wiążących się z kontaktem z azbestem oraz wszędzie tam, gdzie w miejscu pracy występuje ryzyko kontaktu ze szkodliwymi dla zdrowia i życia substancjami,
odzież niepalna – produkuje się ją z tkanin i materiałów niepalnych albo o opóźnionym zapłonie, gdyż ma gwarantować jak najlepszą ochronę w kontakcie z krótkotrwałym płomieniem albo stopionym metalem (ma też chronić przed poparzeniem iskrami); jest ona stosowana przez: spawaczy, ludzi używających palników z otwartym ogniem, osoby pracujące narzędziami do cięcia metali lub mające kontakt z iskrami i ogniem,
odzież kwasoodporna – wykonuje się ją z tkanin kwasoodpornych, które zabezpieczają ciało ludzkie przed kontaktem z: kwasami, ługami, rozcieńczalnikami i wszystkimi innymi substancjami, które są czynne chemicznie,
odzież antyelektrostatyczna – wykonuje się ją z tkanin, które posiadają wplecioną nić węglową albo żelazową, mającą za zadanie odprowadzać gromadzące się na odzieży ładunki elektrostatyczne (co nie dopuszcza do iskrzenia); taką odzież wykorzystuje się w środowisku pracy, które zagrożone jest wybuchem, tak więc zakładają ją pracownicy przemysłu: chemicznego, paliwowego, gazowego, ale też np. kierowcy cystern i pracownicy stacji paliw.

Jak widać, odzież ochronna to taka odzież, która okrywa bądź zastępuje odzież osobistą pracownika, chroniąc go przed jednym albo wieloma zagrożeniami. Jest ona czymś innym niż odzież robocza, która przeznaczona jest jedynie do prac, przy których występuje intensywne, ale nieszkodliwe brudzenie.

 

przeczytaj też:

Koszulka firmowa jako sposób promocji firmy

Dlaczego powinieneś nosić kamizelkę ostrzegawczą w pracy?

Podziel się z przyjaciółmi: