Niepalna

W ofercie firmy MS PRO znajdą Państwo również ubrania wykonane z tkanin niepalnych lub o opóźnionym zapłonie, z wykończeniem Proban. Tkanina gwarantuje doskonałą ochronę spawaczy w kontakcie z krótkotrwałym płomieniem lub stopionym metalem oraz chroni przed poparzeniem iskrami.

Wyroby spełniają wymogi polskich norm oraz dodatkowo zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.