Odzież ochronna

Odzież ochronna MS PRO – tylko certyfikowane materiały

Zgodna z zasadami BHP odzież ochronna, w odróżnieniu od klasycznej odzieży roboczej, ma przede wszystkim zapewnić pracownikom optymalną ochronę przed występującym konkretnym czynnikiem, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby pracującej, takim jak np. iskry, ogień, kwasy, ługi. Odzież ochronna dla pracowników narażonych na niebezpieczne warunki pracy, jaką tworzymy w MS PRO powstaje z tkanin, posiadających europejskie certyfikaty świadczące o stosownej ochronie. Ponadto, jako producent odzieży ochronnej, dbamy o komfort codziennej pracy osób zatrudnionych w Twojej firmie, dając gwarancję, że każde ubranie ochronne zapewnia pełną swobodę ruchów.

Ubrania ochronne, czyli skuteczne zabezpieczenie przed zagrożeniem w pracy

Odzież ochronna BHP została stworzona w wielu wariantach, przystosowanych odpowiednio do rodzaju stanowiska. Odpowiednio do przeznaczenia dobieramy materiały charakteryzujące się określonymi właściwościami, zapewniającymi bezpieczną pracę w trudnych warunkach. Jednocześnie, tkaniny, wykorzystane do produkcji odpowiadającej wymogom BHP odzieży ochronnej dla pracowników mających styczność z działaniem szkodliwych czynników, wyróżnia wysoka wytrzymałość. Zapobiega to m.in. powstawaniu rozdarć oraz innych uszkodzeń podczas pracy, w wyniku których mogłoby dojść do kontaktu niebezpiecznych czynników z ciałem pracownika.

Odzież ochronna dla pracowników o różnych specjalizacjach

W MS PRO produkujemy odzież ochronną BHP dla pracowników z różnych dziedzin:

ODZIEŻ NIEPALNA – ubranie ochronne wykonane z tkanin niepalnych lub o opóźnionym zapłonie. To specjalistycznaodzież ochronna dla spawaczy, pracowników mających kontakt z iskrami, ogniem, ludzi pracujących narzędziami do cięcia metali, używających różnego rodzaju palniki z otwartym ogniem, itp.

ODZIEŻ KWASOODPORNA – ubranie kwasoochronne wykonuje się ze specjalnych tkanin kwasoodpornych, zabezpieczających przed kontaktem z kwasami, ługami, rozcieńczalnikami oraz innymi substancjami czynnymi chemicznie.

ODZIEŻ ANTYELEKTROSTATYCZNA – ubrania ochronne wykonane z tkanin z wplecioną nicią węglową lub żelazową, odprowadzająca gromadzące się ładunki elektryczne, przeznaczone do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem, np. jako odzież ochronna BHP dla pracowników przemysłu paliwowego, gazowego, chemicznego, kierowców cystern.