Odzież ochronna

ODZIEŻ OCHRONNA MS PRO – chroni skutecznie przed zagrożeniem w pracy, tylko certyfikowane materiały.

W odróżnieniu od odzieży roboczej zadaniem odzieży ochronnej jest ochrona pracujących ludzi przed występującym konkretnym czynnikiem stanowiącym zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika np iskry, ogień, kwasy, ługi. Tkaniny stosowane do produkcji odzieży ochronnej posiadają europejskie certyfikaty świadczące od stosownej ochronie.

ODZIEŻ NIEPALNA – wykonana z tkanin niepalnych lub o opóźnionym zapłonie używana przez spawaczy, ludzi pracujących narzędziami do cięcia metali, mających kontakt z iskrami, ogniem, używających różnego rodzaju palniki z otwartym ogniem, itp.

ODZIEŻ KWASOODPORNA -ODZIEŻ KWASOODPORNA – wykonana z tkanin kwasoodpornych zabezpiecza przed kontaktem z kwasami, ługami, rozcieńczalnikami oraz innymi substancjami czynnymi chemicznie.

ODZIEŻ ANTYELEKTROSTATYCZNA – wykonana z tkanin z wplecioną nicią węglową lub żelazową odprowadzająca gromadzące się ładunki elektrostatyczne przeznaczona do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem np. dla pracowników przemysłu paliwowego, gazowego, chemicznego, kierowców cystern…