Zadzwoń
ul. Morelowa 32, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
Wyslij zapytanie

Jak obliczyć ekwiwalent za odzież roboczą?

obliczanie ekwiwalentu za odzież

obliczanie ekwiwalentu za odzież

Odzież robocza jest niezbędna na niektórych stanowiskach do wykonywania powierzonej pracy. Według obowiązującego prawa, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odpowiedniej odzieży oraz środków ochrony osobistej pracownikowi, by ten mógł w sposób bezpieczny realizować powierzone mu zadania.

Jeśli obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odzieży roboczej, na pracodawcy ciąży też obowiązek konserwacji tej odzieży i utrzymania jej w czystości. W jakich sytuacjach pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi odzież roboczą? Czy dostarczona pracownikowi odzież musi być nowa? Czy pracodawca może uchylić się od zapewniania odzieży roboczej pracownikowi? Co wtedy powinien zrobić? Kiedy przysługuje pracownikowi ekwiwalent za odzież roboczą? Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu, w której postaramy się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Kiedy pracownikowi przysługuje odzież robocza?

Każda osoba, która pracuje na stanowisku, na którym jego prywatna odzież:

– mogłaby ulec zniszczeniu
– mogłaby ulec poważnym zabrudzeniom
– może spowodować wypadek przy pracy
– nie spełnia wymagań sanitarnych lub BHP.

Nowy pracownik = nowe ubranie = nowy wydatek?

Zatrudniając nowego pracownika na stanowisko, na którym wymagana jest odzież robocza, należy dostarczyć nowo przyjętej osobie komplet odzieży. Według polskiego prawa, odzież, którą pracownik będzie wkładał w pracy nie musi być nowa. Po stronie pracodawcy leży jedynie obowiązek wyprania jej, wyczyszczenia i odkażenia tak, aby w świetle polskich norm była czysta. Ten punkt nie dotyczy bielizny. Jeśli przed przystąpieniem do pracy pracownik musi zmienić bieliznę, pracodawca ma obowiązek dostarczyć mu nowy, nieużywany komplet.

Jak obliczyć ekwiwalent za odzież roboczą?

Jeśli firma nie zapewnia swoim pracownikom odzieży roboczej, pracownik musi fizycznie sam sobie taką odzież zakupić. Po dokonaniu zakupu, pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi poniesione przez niego koszty. W sytuacji zakupu odzieży roboczej przez pracownika nie ma więc problemu z obliczeniem wysokości ekwiwalentu – jest on równy kwocie zapłaconej przez pracownika.

Oprócz zapewnienia pracownikowi odzieży roboczej, pracodawca musi też utrzymać ją w stanie pozwalającym na jej bezpieczne użytkowanie. Oznacza to, że odzież musi być czysta i nie może być zniszczona. W sytuacji, gdy w zakładzie pracy nie ma pralni lub ten nie zleca prania firmie zewnętrznej, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny na zakup środków czystości i poniesienie kosztów prania odzieży. Wysokość tego ekwiwalentu ustala pracodawca na podstawie:

– szacunku kosztów ponoszonych przez pracownika na pranie odzieży
– częstotliwości prania odzieży
– kalkulacji przygotowanej przez zewnętrzną firmę oferującą usługi pralnicze.

Jeśli firma nie zapewnia prania odzieży roboczej, najczęściej wszystkim pracownikom, którym przysługuje odzież robocza wypłacany jest ekwiwalent o takiej samej wysokości. Rzadko kiedy miesięczne koszty prania są szacowane przez każdego z pracowników oddzielnie.

Pracodawca zapewnia odzież, ale nie zapewnia ze swojej strony prania

Jeśli pracodawca nie zapewnia ze swojej strony utrzymania odzieży w czystości, ma obowiązek wypłacać pracownikowi ekwiwalent pieniężny, równy ponoszonym przez niego kosztom związanym z utrzymaniem stroju roboczego w czystości. Wysokość ekwiwalentu oblicza się identycznie, jak w przypadku utrzymania w czystości odzieży, którą pracownik zakupił samodzielnie.

Pracownik zatrudniony na umowie zlecenie lub umowie o dzieło a odzież robocza

Zatrudniając pracownika w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia, również należy zapewnić mu odzież roboczą i odzież ochronną, jeśli wymaga tego stanowisko pracy. Podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych na etat, po stronie pracodawcy leży również utrzymanie ubrań roboczych w czystości i dobrej kondycji. Jeśli więc firma nie zapewnia pralki lub usług pralniczych, musi wypłacać pracownikom ekwiwalent.

Odzież robocza jest obowiązkowym elementem wyposażenia każdego pracownika, którego prywatne ubranie może ulec zniszczeniu podczas wykonywania pracy. Komplet ubrań należy zapewnić każdemu pracownikowi, niezależnie od formy zatrudnienia. Obowiązkiem pracodawcy jest też utrzymanie odzieży roboczej w dobrej kondycji i czystości.

W sytuacji, gdy pracodawca nie zapewnia pracownikom ubrań roboczych, musi wypłacić im ekwiwalent. Kwota, jaka przysługuje pracownikowi jest równa poniesionym przez niego kosztom związanym z zakupem ubrania oraz utrzymania go w czystości.

Podziel się z przyjaciółmi: